Till innehåll på sidan

Regionala utsläppsintensiteter: Utsläpp av växthusgaser per bruttoregionprodukt

Ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

diagram

* 2019 bruttoregionprodukt är preliminär.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-24

Har du frågor om statistiken?