Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-30

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Statistiknyheter

Industrins vattenanvändning oförändrad

2021-10-15

Industrin använde 2 097 miljoner kubikmeter vatten förra året. Det innebär att industrins vattenanvändning är i stort sett oförändrad jämfört med 2015 då den senaste mätningen gjordes.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Industrins vattenanvändning 2020 Uttag, användning och utsläpp av vatten i industrisektorn Rapport 2021-10-15
Vattenanvändningen i Sverige Rapport 2017-10-09
Industrins vattenanvändning 2015 SM 2016-09-19
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010 SM 2012-11-07
Industrins vattenanvändning 2010 SM 2011-11-08

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Vattenuttag och vattenanvändning

Industrins vattenanvändning

Jordbrukets vattenanvändning

Vatten- och avloppsförhållanden

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Industrins vattenanvändning

Jordbrukets vattenanvändning

Vatten- och avloppsförhållanden

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010 479 40 31

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0902