Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet, april 2017:

Svag produktionsnedgång inom näringslivet i april

Statistiknyhet från SCB 2017-06-09 9.30

Produktionen inom näringslivet minskade med 0,1 procent i april jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 4,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Den svaga nedgången i månadsproduktionen kom från industrin som minskade med 1,7 procent i april, i säsongrensade tal. Tjänsteproduktionen var oförändrad och byggproduktionen ökade med 3,8 procent jämfört med föregående månad.

Under tremånadersperioden februari till april 2017 ökade produktionen med 1,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod november till januari, i säsongrensade uppgifter. Byggproduktionen utvecklades starkast med en uppgång på 8,3 procent, industrin med 1,3 procent samt tjänstebranschen med 0,5 procent.

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 4,3 procent i april jämfört med motsvarande månad föregående år. Starkast utveckling återfanns inom byggproduktionen med en uppgång på hela 19,7 procent, och industriproduktionen utvecklades svagast med en uppgång på 1,3 procent.

Uppgifterna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen i mars jämfört med februari inte reviderats. Årsförändringen i produktionen, mars jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 1,0 procentenhet till en uppgång på 5,2 procent.

Produktionsvolym 2000–2017, trend och säsongrensad serie, index 2010=100
Produktionsindex över näringslivet, april 2017

Procentuella förändringar i produktionsvolym
SNI 2007Bransch/BranschgruppMånads-utvecklingTre-månaders-utvecklingÅrs-utvecklingAckumul-erad års-utvecklingAndel av förädlings-värde 2016
  Apr / Mar[1]Feb-Apr / Nov-Jan[1]Apr 2017/ Apr 2016[2]2017[3] 
B-S exkl. K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet
-0,1 1,3 4,3 5,4 100
B-D exkl. 35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el
-1,7 1,3 1,3 3,0 26,4
F
Byggverksamhet
3,8 8,3 19,7 16,2 8,4
E, G-S exkl. K och O
Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl. finans- och försäkringsverksamhet
0,0 0,5 3,5 5,1 65,2

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal. 3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2017-07-07 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se