Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet, juli 2017:

Ökad produktion inom näringslivet

Statistiknyhet från SCB 2017-09-08 9.30

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,5 procent i juli jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Uppgången i månadsproduktionen kom från tjänstebranscherna som ökade med 1,5 procent i juli, i säsongrensade tal. Byggproduktionen ökade med 7,9 procent samtidigt som industriproduktionen minskade med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Under tremånadersperioden maj till juli 2017 ökade produktionen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod februari till april, i säsongrensade uppgifter. Byggproduktionen utvecklades starkast med en uppgång på 6,0 procent, industriproduktionen med 1,8 procent samt tjänstebranschen med 0,7 procent.

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 6,1 procent i juli jämfört med motsvarande månad föregående år. Starkast utveckling återfanns inom byggproduktionen med en uppgång på 21,2 procent, och tjänsteproduktionen utvecklades svagast med en uppgång på 4,1 procent.

Uppgifterna för juli är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen i juni jämfört med maj reviderats upp med 0,3 procentenheter till en ökning på 0,7 procent. Årsförändringen i produktionen, juni jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats ned med 1,1 procentenheter till en uppgång på 5,1 procent.

Produktionsvolym 2000–2017, trend och säsongrensad serie, index 2010=100
Produktionsindex över näringslivet, juli 2017

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007

Bransch/Branschgrupp

Månads-utveckling Tre-månaders-utveckling Års-utveckling Ackumul-erad års-utveckling Andel av förädlings-värde 2016
    Juli / Juni[1] Maj-Juli / Feb-Apr[1] Juli 2017/ Juli 2016[2] 2017[3]  
B-S exkl. K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet
1,5 1,4 6,1 5,0 100
B-D exkl. 35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el
-0,7 1,8 6,6 4,9 26,4
F
Byggverksamhet
7,9 6,0 21,2 15,3 8,4
E, G-S exkl. K och O
Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl. finans- och försäkringsverksamhet
1,5 0,7 4,1 3,7 65,2

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal. 3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2017-10-09 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Tobias Fagerberg

Telefon
010-479 60 37
E-post
tobias.fagerberg@scb.se