Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet, juni 2017:

Ökad produktion inom näringslivet

Statistiknyhet från SCB 2017-08-14 9.30

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,4 procent i juni jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Uppgången i månadsproduktionen kom från industrin som ökade med 0,6 procent i juni, i säsongrensade tal. Tjänsteproduktionen ökade med 0,2 procent samtidigt som byggproduktionen ökade med 1,8 procent jämfört med föregående månad.

Under tremånadersperioden april till juni 2017 ökade produktionen med 1,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod januari till mars, i säsongrensade uppgifter. Byggproduktionen utvecklades starkast med en uppgång på 6,1 procent, industriproduktionen med 0,8 procent samt tjänstebranschen med 0,4 procent.

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 6,2 procent i juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Starkast utveckling återfanns inom industriproduktionen med en uppgång på 8,9 procent, och tjänsteproduktionen utvecklades svagast med en uppgång på 3,7 procent.

Uppgifterna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen i maj jämfört med april reviderats upp med 0,1 procentenheter till en ökning på 0,4 procent. Årsförändringen i produktionen, maj jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,7 procentenheter till en uppgång på 6,0 procent.

Produktionsvolym 2000–2017, trend och säsongrensad serie, index 2010=100
Produktionsindex över näringslivet, juni 2017

Procentuella förändringar i produktionsvolym
SNI 2007Bransch/BranschgruppMånads-utvecklingTre-månaders-utvecklingÅrs-utvecklingAckumul-erad års-utvecklingAndel av förädlings-värde 2016
  Juni / Maj[1]Apr-Juni / Jan-Mar[1]Juni 2017/ Juni 2016[2]2017[3] 
B-S exkl. K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet
0,4 1,0 6,2 5,6 100
B-D exkl. 35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el
0,6 0,8 8,9 4,6 26,4
F
Byggverksamhet
1,8 6,1 17,3 16,6 8,4
E, G-S exkl. K och O
Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl. finans- och försäkringsverksamhet
0,2 0,4 3,7 4,6 65,2

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal. 3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-08 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Tobias Fagerberg

Telefon
010-479 60 37
E-post
tobias.fagerberg@scb.se