Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet, maj 2017:

Ökad produktion inom näringslivet

Statistiknyhet från SCB 2017-07-07 9.30

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent i maj jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 5,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Uppgången i månadsproduktionen kom från industrin som ökade med 2,3 procent i maj, i säsongrensade tal. Tjänsteproduktionen ökade med 0,6 procent medan byggproduktionen minskade med 7,1 procent jämfört med föregående månad.

Under tremånadersperioden mars till maj 2017 ökade produktionen med 0,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod december till februari, i säsongrensade uppgifter. Industriproduktionen utvecklades starkast med en uppgång på 1,4 procent, byggproduktionen med 0,6 procent samt tjänstebranschen med 0,1 procent.

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 5,3 procent i maj jämfört med motsvarande månad föregående år. Starkast utveckling återfanns inom industriproduktionen med en uppgång på 7,7 procent, och tjänsteproduktionen utvecklades svagast med en uppgång på 4,3 procent.

Uppgifterna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen i april jämfört med mars reviderats upp med 0,2 procentenheter till en ökning på 0,1 procent. Årsförändringen i produktionen, april jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en uppgång på 3,8 procent.

Produktionsvolym 2000–2017, trend och säsongrensad serie, index 2010=100
Produktionsindex över näringslivet, maj 2017

Procentuella förändringar i produktionsvolym
SNI 2007Bransch/BranschgruppMånads-utvecklingTre-månaders-utvecklingÅrs-utvecklingAckumul-erad års-utvecklingAndel av förädlings-värde 2016
  Maj / Apr[1]Mar-Maj / Dec-Feb[1]Maj 2017 / Maj 2016[2]2017[3] 
B-S exkl. K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet
0,3 0,4 5,3 5,2 100
B-D exkl. 35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el
2,3 1,4 7,7 3,9 26,4
F
Byggverksamhet
-7,1 0,6 5,8 11,4 8,4
E, G-S exkl. K och O
Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl. finans- och försäkringsverksamhet
0,6 0,1 4,3 4,9 65,2

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal. 3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2017-08-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Tobias Fagerberg

Telefon
010-479 60 37
E-post
tobias.fagerberg@scb.se