Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex

Nästa publicering: 2021-10-06

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av svensk handel, tjänste- och varuproduktion. På kvartalsbasis publiceras även lagerkorrigerat produktionsvärdeindex, som används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Produktionsvärdeindex ersätter Industriproduktionsindex och Tjänsteproduktionsindex från referensperiod 2017M09. Tidsserierna för våra gamla produktionsindex uppdateras fortfarande, och finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Industriproduktionsindex

Tjänsteproduktionsindex

Nyckeltal för Sverige

Produktionsvärdeindex

119,3

Index 2015=100

Referenstid: juli 2021

10,5 %

jämfört med samma period föregående år

2,0 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Produktionsvärdeindex, juli 2021

2021-09-08

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 2,0 procent i juli 2021 jämfört med juni 2021 i säsongrensade tal. Jämfört med juli 2020 ökade produktionen med 10,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Korrigeringar i statistiken

I samband med publiceringen 2021-08-19 har Produktionsvärdeindex korrigerats. Korrigeringen påverkar värdena för byggverksamhet (SNI avdelning F) samt för totala näringslivet (SNI B-S exkl. K,O) i referensmånad juni 2021. För byggverksamhet har den säsongrensade månadsutvecklingen korrigerats från 0,5 till 0,7 procent samt den kalenderkorrigerade årsutvecklingen från 2,0 till 3,7 procent. För totala näringslivet kvarstår den säsongrensade månadsutvecklingen på 0,8 procent, och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen har korrigerats från 10,5 till 10,6 procent.

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0006