Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex

Nästa publicering: 2022-02-08

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av svensk handel, tjänste- och varuproduktion. På kvartalsbasis publiceras även lagerkorrigerat produktionsvärdeindex, som används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

I samband med publiceringen 2021-10-06 har Produktionsvärdeindex korrigerats från och med referensmånad januari 2020-juli 2021. Korrigeringen påverkar värdena för industrin för petroleumprodukter (19), industriverksamhet (B+C), totala näringslivet (SNI B-S exkl. K,O) samt alla aggregat där branschen ingår. Totala näringslivet påverkas som mest med 0,4 procentenheter i årsutveckling. 

Produktionsvärdeindex ersätter Industriproduktionsindex och Tjänsteproduktionsindex från referensperiod 2017M09. Tidsserierna för våra gamla produktionsindex uppdateras fortfarande, och finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Industriproduktionsindex

Tjänsteproduktionsindex

Nyckeltal för Sverige

Produktionsvärdeindex

119,2

Index 2015=100

Referenstid: november 2021

6,5 %

jämfört med samma period föregående år

0,5 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Produktionsvärdeindex, november 2021

2022-01-10

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,5 procent i november 2021 jämfört med oktober 2021 i säsongrensade tal. Jämfört med november 2020 ökade produktionen med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Korrigeringar i statistiken

I samband med publiceringen 2021-08-19 har Produktionsvärdeindex korrigerats. Korrigeringen påverkar värdena för byggverksamhet (SNI avdelning F) samt för totala näringslivet (SNI B-S exkl. K,O) i referensmånad juni 2021. För byggverksamhet har den säsongrensade månadsutvecklingen korrigerats från 0,5 till 0,7 procent samt den kalenderkorrigerade årsutvecklingen från 2,0 till 3,7 procent. För totala näringslivet kvarstår den säsongrensade månadsutvecklingen på 0,8 procent, och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen har korrigerats från 10,5 till 10,6 procent.

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0006