Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex

Nästa publicering: 2018-11-21

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av svensk handel, tjänste- och varuproduktion. På kvartalsbasis publiceras även lagerkorrigerat produktionsvärdeindex, som används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Produktionsvärdeindex ersätter Industriproduktionsindex och Tjänsteproduktionsindex från referensperiod 2017M09. Tidsserierna för våra gamla produktionsindex uppdateras fortfarande, och finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Industriproduktionsindex

Tjänsteproduktionsindex

Nyckeltal för Sverige

Produktionsvärdeindex

110,6 index

Index 2015=100

Referenstid: september 2018

2,0 %

jämfört med samma period föregående år

0,2 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Produktionsvärdeindex, september 2018

2018-11-06

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 2,0 procent i september 2018 jämfört med september föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med augusti ökade produktionen med 0,2 procent, i säsongrensade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0006