Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007 Bransch 2020K3/2019K3 2020K4/2019K4 2021K1/2020K1 2021K2/2020K2 2021K3/2020K3 2021K4/2020K4 2022K1/2021K1 2022K2/2021K2
B-S (exkl. K, O) Näringslivet totalt ‑4,6 ‑2,2 ‑0,8 10,9 5,9 6,8 4,8 5,8
B+C Industri ‑5,8 2,3 2,2 20,8 4,6 2 1,3 ‑0,2
F Byggindustri ‑2,1 ‑4,1 ‑1,3 ‑0,5 2,4 4,5 1,1 2,7
G-S (exkl. K,O) Tjänster ‑4,5 ‑3,2 ‑1,3 10,3 6,7 8,7 6,4 8,5

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se