Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007 Bransch 2019K1/2018K1 2019K2/2018K2 2019K3/2018K3 2019K4/2018K4 2020K1/2019K1 2020K2/2019K2 2020K3/2019K3 2020K4/2019K4
B-S (exkl. K, O) Näringslivet totalt 2,9 1,3 2,0 ‑0,5 0,1 ‑9,1 ‑4,4 ‑2,0
B+C Industri 2,9 1,9 4,8 ‑3,1 ‑1,1 ‑15,2 ‑5,2 3,1
F Byggindustri 4,4 ‑0,3 ‑0,9 0,2 ‑0,4 3,4 ‑2,1 ‑4,0
G-S (exkl. K,O) Tjänster 2,7 1,2 1,2 0,0 0,4 ‑8,9 ‑4,4 ‑3,1

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
pin@scb.se