Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

2022-11-21

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,9 procentenheter under tredje kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2022, i säsongrensade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0701