Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2021 2022 kv 1 2022 -kv 4 2021[1] kv 1 2022-kv 1 2021[2]
    kv1 kv2 kv3 kv4 kv1    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 89,6 91,1 90,6 90,3 90,4 0,1 0,8
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,6 91,3 92,3 92,4 92,6 0,2 2,0
- Industri för investeringsvaror 91,3 91,2 88,0 89,2 89,3 0,1 ‑1,9
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 87,5 90,1 90,9 89,9 89,6 ‑0,3 2,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 86,8 94,7 94,4 95,8 95,9 0,1 9,1
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 99,1 91,7 93,6 93,6 91,9 ‑1,7 ‑7,6
C Tillverkningsindustri 89,4 91,1 90,5 90,2 90,4 0,2 0,9
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 91,9 95,2 94,0 86,2 86,4 0,2 ‑5,5
24 Stål- och metallverk 94,6 95,3 96,0 95,3 94,8 ‑0,5 0,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 91,3 90,9 91,2 91,9 90,7 ‑1,2 ‑0,5
28 Övrig maskinindustri 90,4 91,5 91,5 91,4 92,1 0,7 1,7
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 91,7 89,9 80,1 83,7 83,9 0,2 ‑7,7

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30