Till innehåll på sidan

Företagens lager, 4:e kvartalet 2019

Företagens lager fjärde kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-17 9.30

Svenska företags lager ökade minimalt i fasta priser under fjärde kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal. Den procentuella utvecklingen i volym var oförändrad.

Varuhandelns lager minskade med 3,2 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 1,2 procent i volym. Industrins totala lager ökade med 3,3 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 1,3 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 2,9 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med 0,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 3,3 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

Varuhandelns lager minskade

Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 3,2 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst nedgång hade partihandeln, där lagret minskade med 5,4 miljarder kronor. Inom motorhandeln ökade lagret med 1,9 miljarder kronor och inom detaljhandeln ökade lagret med 0,2 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2019 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2019 reviderats upp med 0,6 miljarder kronor till en nedgång på 5,5 miljarder. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2019 reviderats ner med 1,1 miljarder kronor till en uppgång på 1,9 miljarder kronor.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
    Kv 4 2019 Kv 4 2019/ Kv 3 2019 Kv 3 2019 Kv 4 2018
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 45,0 0,0 ‑3 544,6 708,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3 270,0 1,3 ‑5 488,3 2 916,5
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 2 558,9 2,4 963,5 3 328,3
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. 16,6 .. ‑902,6
- Industri för investeringsvaror ‑3 088,5 ‑3,5 ‑2 818,6 ‑1 468,6
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 606,0 4,3 ‑705,4 2 098,3
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. ‑1,6 .. ‑139,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 1 122,2 24,6 1 688,6 ‑241,1
C Tillverkningsindustri 2 147,9 0,9 ‑7 176,9 3 157,6
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑481,7 ‑3,0 226,9 613,0
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 49,2 2,6 ‑15,7 ‑45,0
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 536,8 4,1 ‑241,4 1 602,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑94,8 ‑0,7 ‑521,3 1 303,9
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑239,0 ‑22,5 29,7 122,6
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. 16,6 .. ‑902,6
20 Kemisk industri 312,8 3,0 ‑109,8 ‑130,0
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. 15,4 .. 1 463,1
22 Gummi- och plastvaruindustri 101,4 1,6 ‑199,3 323,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 91,7 1,5 ‑236,3 ‑27,2
24 Stål- och metallverk 1 710,1 6,3 1 167,2 1 404,0
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑609,7 ‑2,9 ‑464,1 ‑599,9
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑598,6 ‑6,2 ‑12,3 232,8
27 Industri för elapparatur ‑238,2 ‑2,7 ‑202,6 ‑467,5
28 Övrig maskinindustri ‑863,3 ‑2,3 ‑1 281,1 ‑259,2
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. ‑7,6 .. ‑1 285,7
30 Annan transportmedelsindustri .. 0,1 .. ‑32,7
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑317,5 ‑4,0 ‑305,3 ‑158,0
G Parti- och detaljhandel ‑3 225,0 ‑1,2 1 943,7 ‑2 207,9
45 Motorhandel 1 936,9 3,3 767,6 2 573,1
46 Partihandeln ‑5 401,3 ‑3,9 1 782,0 ‑5 654,0
47 Detaljhandeln 239,5 0,3 ‑605,8 873,0

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-15

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se