Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-01-10

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Industrins orderingång (säsongrensat)

109,9

Index 2015=100

Referenstid: oktober 2022

-7,1 %

jämfört med samma period föregående år

-4,0 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Industrins orderingång minskade i oktober

2022-12-07

Industrins totala orderingång minskade med 4,0 procent i oktober 2022 jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med oktober föregående år minskade orderingången med 7,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0501