Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, december 2018

Industrins orderingång ökade i december

Statistiknyhet från SCB 2019-02-05 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 3,1 procent i december 2018 jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år ökade orderingången med 2,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av industrin för metallvaror som ökade med 14,4 procent jämfört med november. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med november ökade hemmamarknaden med 0,5 procent och exportmarknaden ökade med 4,7 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 2,4 procent i jämförelse med december 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 2,0 procent och från kund i utlandet ökade den med 2,1 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,7 procent högre än motsvarande period, januari-december 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,7 procent och exportmarknaden ökade med 1,6 procent.

Siffrorna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i november jämfört med oktober reviderats ned med 0,9 procentenheter till en månadsutveckling på -3,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i november jämfört med november året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på -2,6 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH december 2018/ november 2018[1] jan-dec 2018/ jan-dec 2017 [2] december 2018/ december 2017 [2] Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3,1 0,5 4,7 1,7 1,7 1,6 2,4 2,0 2,1 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 3,1 0,5 4,4 ‑0,4 0,0 ‑0,6 ‑0,5 ‑2,5 ‑0,8 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑4,7 ‑0,3 ‑3,3 1,2 0,4 2,0 ‑11,1 ‑10,5 ‑10,4 6,3
- Industri för investeringsvaror 5,6 1,8 7,1 3,9 6,7 2,5 9,7 15,7 5,7 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 0,1 ‑0,1 ‑0,3 3,2 0,3 8,5 6,1 1,4 11,7 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 0,8 ‑1,4 9,0 ‑1,8 ‑4,2 2,3 ‑12,3 ‑21,9 7,6 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑6,9 0,9 ‑9,8 ‑1,6 ‑2,4 ‑0,7 ‑14,3 ‑8,0 ‑19,6 2,8
C Tillverkningsindustri 3,1 0,5 3,0 1,8 1,8 1,6 2,7 2,3 2,7 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1,9 1,4 3,3 1,2 0,6 3,8 3,9 3,7 4,2 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 8,1 6,6 9,6 ‑0,7 ‑4,2 2,9 8,1 ‑2,3 20,3 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑0,5 ‑1,2 0,5 ‑2,5 ‑2,9 ‑1,4 ‑4,7 ‑7,5 1,3 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑2,8 ‑1,5 ‑4,5 ‑2,8 ‑1,3 ‑3,1 ‑6,1 ‑3,5 ‑6,8 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑6,7 ‑1,0 ‑26,0 0,4 ‑0,5 5,6 ‑17,3 ‑6,7 ‑57,5 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑4,7 ‑0,9 ‑3,3 1,2 0,4 2,0 ‑11,1 ‑11,2 ‑10,4 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 5,2 2,0 5,3 3,8 ‑3,4 5,5 6,0 ‑3,1 7,7 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 9,0 9,5 13,0 0,9 2,4 ‑0,6 5,2 7,1 4,6 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,4 ‑0,3 25,9 ‑2,5 ‑1,8 ‑6,9 0,1 0,7 ‑0,1 2,2
24 Stål- och metallverk 5,2 3,7 8,0 ‑0,6 ‑0,6 ‑0,5 ‑6,2 ‑5,9 ‑3,9 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 14,4 2,1 50,4 0,1 ‑1,9 4,7 15,3 3,9 45,7 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 9,5 6,7 21,1 ‑8,2 ‑4,6 ‑9,4 ‑5,7 11,9 ‑7,8 7,5
27 Industri för elapparatur ‑2,6 ‑4,6 3,4 6,7 6,4 7,0 11,1 0,2 19,0 4,1
28 Övrig maskinindustri 2,9 ‑0,3 2,7 15,7 29,4 10,3 29,7 29,4 27,8 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 7,0 4,4 7,8 ‑0,3 9,2 ‑3,4 ‑3,9 7,9 ‑7,8 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑5,8 28,6 ‑6,3 3,6 ‑29,6 36,9 10,3 41,6 ‑22,9 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,1 ‑1,7 ‑1,3 1,2 2,4 ‑1,3 ‑2,0 ‑3,5 2,2 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-03-05 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Torkel Brinkenfeldt

Telefon
010-479 40 96
E-post
torkel.brinkenfeldt@scb.se