Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, februari 2022

Industrins orderingång minskade i februari

Statistiknyhet från SCB 2022-04-06 8.00

Industrins totala orderingång minskade med 1,4 procent i februari 2022 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 1,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst ökning uppvisades av industrin för elapparatur som ökade med 11,4 procent jämfört med januari, medan annan transportmedelsindustri uppvisade den största minskningen med 48,4 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med januari minskade hemmamarknaden med 1,1 procent och exportmarknaden minskade med 2,1 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

I mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 1,3 procent i jämförelse med februari 2021, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 0,1 procent och från kund i utlandet ökade den med 2,5 procent.

Orderingången för januari reviderad

Siffrorna för februari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i januari jämfört med december reviderats ned med 0,5 procentenheter till en månadsutveckling på 9,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i januari jämfört med januari året innan har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en årsutveckling på 3,3 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHfeb 2022/
jan 2022[1]
jan-feb 2022/
jan-feb 2021[2]
feb 2022/
feb 2021[2]
Andel av industrins order 2021
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+CGruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑1,4 ‑1,1 ‑2,1 2,3 1,0 3,6 1,3 ‑0,1 2,5 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 2,4 ‑0,7 4,4 ‑0,5 0,0 ‑1,0 0,1 ‑0,9 0,7 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑4,8 .. .. 9,5 .. .. 6,7 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror ‑5,8 ‑2,9 ‑7,3 2,3 3,7 2,4 ‑0,9 1,3 ‑1,7 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 0,2 3,4 ‑2,5 8,0 ‑0,5 18,5 9,2 2,2 17,9 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 1,4 .. .. 1,7 .. .. 1,7 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 4,8 4,9 7,2 3,4 6,3 0,4 2,2 10,0 ‑3,8 3,5
C Tillverkningsindustri ‑1,5 ‑1,4 ‑1,7 2,3 0,9 3,5 1,3 ‑0,5 2,6 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 3,4 4,0 3,0 ‑2,0 ‑0,8 ‑6,4 3,3 2,3 7,0 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 9,9 0,6 24,7 7,5 ‑4,9 18,5 16,6 ‑4,5 36,1 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 3,6 2,5 2,3 ‑5,2 ‑1,1 ‑14,9 ‑6,2 ‑2,7 ‑14,2 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑1,4 ‑0,3 ‑1,4 2,7 ‑0,9 3,6 1,2 ‑1,9 1,8 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 4,6 2,2 ‑2,4 ‑4,4 ‑0,4 ‑23,7 3,6 1,6 22,8 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑4,8 .. .. 9,5 .. .. 6,7 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑3,3 9,7 ‑4,8 6,2 ‑7,3 9,0 4,5 ‑3,4 6,2 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,9 ‑2,3 ‑0,5 2,8 0,2 5,1 1,9 ‑1,4 4,9 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 2,3 4,2 ‑3,6 ‑0,4 0,8 ‑2,8 2,8 4,5 ‑3,8 2,4
24 Stål- och metallverk 2,1 ‑16,5 7,6 ‑11,0 ‑3,3 ‑14,1 ‑10,7 ‑12,8 ‑9,8 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑3,2 ‑1,2 ‑11,9 ‑2,6 ‑0,9 ‑7,2 ‑4,6 ‑2,8 ‑9,6 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑2,7 ‑6,3 ‑3,2 12,5 12,3 11,9 9,5 1,4 12,2 3,0
27 Industri för elapparatur 11,4 ‑3,0 ‑4,8 48,3 6,8 67,3 45,4 5,3 61,4 3,5
28 Övrig maskinindustri 2,4 ‑9,1 4,2 18,6 21,8 17,8 16,8 12,2 18,4 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑8,1 3,7 ‑10,7 ‑4,5 ‑7,6 ‑3,6 ‑11,7 ‑4,0 ‑14,0 15,5
30 Annan transportmedelsindustri ‑48,4 7,6 ‑53,4 ‑22,1 19,6 ‑28,7 ‑29,1 59,1 ‑67,2 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑1,1 ‑3,3 4,1 1,7 ‑1,2 7,7 ‑0,2 ‑4,8 9,5 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-05-06 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Fredric Nyström

Telefon
010-479 41 53
E-post
fredric.nystrom@scb.se