Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, maj 2018:

Industrins orderingång minskade i maj

Statistiknyhet från SCB 2018-07-05 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 1,8 procent i maj 2018 jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med maj föregående år ökade orderingången med 1,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med april minskade hemmamarknaden med 1,3 procent och exportmarknaden minskade med 2,4 procent, båda i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri som minskade med 43,6 procent jämfört med april. En majoritet av industrins delbranscher visade dock positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av grafisk industri som ökade med 16,4 procent jämfört med april.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 1,4 procent i jämförelse med maj 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 1,7 procent och från kund i utlandet ökade den med 1,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,6 procent högre än motsvarande period, januari-maj 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 2,0 procent och exportmarknaden ökade med 1,5 procent.

Siffrorna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i april jämfört med mars reviderats upp med 1,1 procentenheter till en månadsutveckling på 3,7 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i april jämfört med april året innan har reviderats upp med 1,6 procentenheter till en årsutveckling på 4,8 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH maj 2018/ apr 2018[1] jan-maj 2018/ jan-may 2017 [2] maj 2018/ maj 2017 [2] Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑1,8 ‑1,3 ‑2,4 1,6 2,0 1,5 1,4 1,7 1,3 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑1,6 ‑5,0 0,9 1,5 3,3 0,1 0,9 2,0 0,1 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 8,3 ‑5,2 6,5 8,3 7,2 9,2 15,1 ‑0,9 34,7 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑5,0 ‑1,3 ‑6,7 2,0 0,8 2,6 1,4 2,1 0,8 34,8
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 4,5 4,5 ‑1,7 ‑0,2 ‑0,3 0,4 ‑1,2 1,6 ‑6,2 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 5,2 10,1 ‑1,9 ‑2,3 ‑0,9 ‑4,7 ‑3,3 ‑3,6 ‑2,7 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 7,5 ‑1,1 21,5 4,9 11,5 ‑1,9 ‑0,7 ‑1,4 ‑0,6 2,8
C Tillverkningsindustri ‑2,0 ‑1,0 ‑2,3 1,7 1,7 1,5 1,5 1,8 1,3 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri 3,2 3,0 5,0 0,8 ‑0,6 6,7 1,7 0,8 5,6 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 6,4 6,0 5,6 ‑0,8 ‑3,3 1,6 5,5 ‑1,6 13,6 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑0,2 1,9 ‑4,1 ‑0,7 ‑0,6 ‑1,0 ‑6,2 ‑5,7 ‑7,3 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑5,9 ‑1,0 ‑8,2 ‑1,7 5,2 ‑3,3 ‑5,7 12,9 ‑9,9 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 16,4 9,8 26,1 10,2 2,9 88,6 15,1 9,3 72,6 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8,3 ‑5,2 6,5 8,3 7,2 9,2 15,1 ‑0,9 34,7 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑5,7 1,2 ‑5,9 ‑0,7 ‑0,9 ‑0,6 ‑9,4 ‑2,8 ‑11,1 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 5,2 7,8 5,2 3,7 6,9 0,2 3,0 4,5 1,5 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 4,6 4,8 2,7 ‑7,0 ‑8,1 ‑1,3 2,0 4,2 ‑11,6 2,2
24 Stål- och metallverk 1,4 0,5 1,3 6,5 3,6 7,8 2,6 9,7 ‑0,3 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑1,5 2,1 1,6 ‑2,8 ‑6,0 4,4 3,3 2,3 5,5 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 2,9 ‑13,6 8,8 ‑7,0 ‑4,0 ‑8,9 ‑7,0 ‑26,1 1,9 7,5
27 Industri för elapparatur ‑34,8 ‑55,4 4,2 ‑0,4 17,1 ‑12,9 23,3 4,2 40,9 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑1,2 ‑1,4 ‑2,4 7,3 10,5 5,8 4,3 12,8 1,0 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑3,0 7,3 ‑5,4 2,7 20,8 ‑2,8 3,6 24,8 ‑2,6 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑43,6 ‑4,0 ‑53,0 ‑3,4 ‑51,8 65,2 ‑25,3 ‑69,4 49,3 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 3,9 5,9 0,4 ‑1,0 3,8 ‑10,4 3,0 4,0 0,2 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och -omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-08-07 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se