Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, maj 2019

Industrins orderingång ökade i maj

Statistiknyhet från SCB 2019-07-05 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 1,1 procent i maj 2019 jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med maj föregående år ökade orderingången med 3,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Trots uppgången i totala industrin uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri som minskade med 28,7 procent jämfört med april. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med april minskade hemmamarknaden med 0,5 procent medan exportmarknaden ökade med 3,4 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 3,2 procent i jämförelse med maj 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,3 procent och från kund i utlandet ökade den med 8,7 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,6 procent lägre än motsvarande period, januari–maj 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har minskat med 2,8 procent och exportmarknaden med 0,6 procent.

Siffrorna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i april jämfört med mars reviderats ned med 0,4 procentenheter till en månadsutveckling på 8,9 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i april jämfört med april året före har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på -0,1 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHmaj 2019/
apr 2019[1]
jan-maj 2019/
jan-maj 2018[2]
maj 2019/
maj 2018[2]
Andel av industrins order 2015
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+CGruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 1,1 ‑0,5 3,4 ‑1,6 ‑2,8 ‑0,6 3,2 ‑3,3 8,7 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 2,7 1,2 2,7 ‑3,1 ‑4,0 ‑2,3 0,3 ‑2,2 2,6 41,1
-[3] Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror 0,3 ‑3,1 2,5 1,2 0,3 1,6 14,6 1,6 21,3 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,9 ‑4,7 ‑1,3 3,4 ‑0,2 9,8 ‑3,3 ‑7,1 4,0 15,8
-[3] Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑8,3 0,0 ‑7,4 ‑2,9 ‑2,9 ‑2,9 ‑7,5 1,0 ‑15,6 2,8
C Tillverkningsindustri 1,4 ‑0,5 4,3 ‑1,5 ‑2,8 ‑0,6 3,5 ‑3,5 9,4 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑9,1 ‑8,2 ‑1,4 0,1 0,4 ‑1,0 ‑5,6 ‑6,8 ‑0,1 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 5,4 12,2 1,6 1,8 2,8 1,0 8,5 16,3 1,5 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑1,3 ‑1,1 0,6 ‑2,0 ‑3,2 0,6 ‑0,3 ‑3,0 6,1 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,9 0,9 ‑1,6 ‑7,3 ‑5,0 ‑7,8 ‑4,8 ‑3,0 ‑5,2 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,0 0,2 ‑9,6 ‑3,4 ‑7,1 18,5 ‑7,5 ‑13,4 33,5 1,3
19[3] Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑1,6 ‑7,1 ‑0,7 4,0 4,9 3,8 1,8 1,6 1,8 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,0 0,6 ‑2,6 ‑3,3 ‑6,4 0,0 ‑8,7 ‑7,4 ‑10,0 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,7 2,7 ‑7,2 ‑0,1 0,5 ‑3,8 2,3 0,5 15,5 2,2
24 Stål- och metallverk 3,8 ‑2,2 9,4 ‑8,4 ‑2,9 ‑10,6 ‑3,4 ‑4,9 ‑2,7 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑4,3 ‑4,5 ‑1,4 0,0 2,2 ‑4,1 ‑4,3 ‑2,9 ‑7,2 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑1,5 1,8 ‑1,0 6,3 2,9 7,8 0,8 5,6 ‑1,1 7,5
27 Industri för elapparatur 17,0 11,6 25,5 6,0 ‑30,7 42,7 39,3 ‑2,5 71,2 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑2,3 ‑3,1 ‑2,9 3,2 4,8 2,7 3,6 ‑2,8 6,5 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 4,2 ‑0,6 5,9 5,2 ‑0,8 7,5 34,0 7,9 44,0 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑28,7 ‑8,4 ‑32,9 ‑39,7 ‑21,6 ‑47,7 ‑37,8 10,5 ‑54,9 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,6 ‑1,8 9,9 0,7 ‑2,1 7,2 ‑0,8 ‑6,3 13,3 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartalet. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-08-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Maja Bourelius

Telefon
010-479 40 14
E-post
maja.bourelius@scb.se