Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, mars 2022

Industrins orderingång ökade i mars

Statistiknyhet från SCB 2022-05-06 8.00

Industrins totala orderingång ökade med 3,9 procent i mars 2022 jämfört med februari, i säsongrensade tal. Jämfört med mars föregående år ökade orderingången med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst ökning uppvisades av industrin för metallvaror som ökade med 8,3 procent jämfört med februari. Industrin för elapparatur uppvisade den största minskningen med en nedgång på 33,5 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med februari ökade hemmamarknaden med 3,5 procent och exportmarknaden med 5,3 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

I mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 6,5 procent i jämförelse med mars 2021, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 4,0 procent. Från kund i utlandet ökade orderingången med 8,2 procent.

Orderingången för februari reviderad

Siffrorna för mars är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i februari jämfört med januari reviderats upp med 0,3 procentenheter till en nedgång på 1,1 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i februari jämfört med februari året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till uppgång på 1,1 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH mar 2022/
feb 2022[1]
jan-mar 2022/
jan-mar 2021[2]
mar 2022/
mar 2021[2]
Andel av industrins order 2021
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 3,9 3,5 5,3 3,5 2,2 4,8 6,5 4,0 8,2 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑3,3 1,5 ‑7,0 ‑1,7 ‑0,4 ‑2,7 ‑3,2 ‑0,5 ‑5,1 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 6,0 .. .. 6,6 .. .. 1,9 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror 9,2 7,7 8,8 6,2 7,7 6,2 15,5 13,7 16,3 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 7,3 ‑1,1 10,7 10,4 ‑0,9 23,6 14,2 ‑1,7 32,8 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 8,9 .. .. 4,5 .. .. 9,3 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑10,9 1,3 ‑19,5 4,7 11,1 ‑0,5 7,2 20,2 ‑2,5 3,5
C Tillverkningsindustri 4,0 4,2 4,3 3,5 1,9 4,8 6,4 3,5 8,6 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑0,5 ‑0,4 0,0 ‑1,3 ‑0,4 ‑4,4 ‑0,2 ‑0,2 0,4 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑11,8 ‑2,0 ‑19,7 1,8 ‑8,9 11,6 ‑6,0 ‑13,4 0,8 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 6,2 3,5 12,8 ‑3,8 ‑0,7 ‑11,6 ‑1,1 1,0 ‑6,9 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑4,6 ‑0,9 ‑6,9 0,5 ‑0,6 0,8 ‑4,0 ‑1,5 ‑4,6 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑3,4 ‑3,3 0,0 ‑11,7 ‑2,2 ‑45,3 ‑21,9 ‑4,7 ‑62,8 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 6,0 .. .. 6,6 .. .. 1,9 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 6,8 ‑1,5 8,7 9,5 ‑8,3 13,2 16,5 ‑7,3 21,7 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,6 2,0 ‑2,3 1,1 ‑1,6 3,7 ‑1,1 ‑2,5 0,2 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 4,0 1,6 18,0 1,2 1,1 3,2 4,1 1,8 16,7 2,4
24 Stål- och metallverk 4,6 5,0 5,0 ‑10,0 ‑4,7 ‑12,2 ‑7,6 ‑7,3 ‑7,7 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 8,3 9,9 7,8 ‑1,2 1,5 ‑7,4 1,4 6,1 ‑8,7 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑3,0 ‑2,6 ‑4,5 15,2 10,0 16,5 11,6 4,2 13,9 3,0
27 Industri för elapparatur ‑33,5 ‑1,6 ‑43,9 29,6 2,0 43,1 0,5 ‑5,7 3,8 3,5
28 Övrig maskinindustri 3,0 1,3 1,0 16,7 19,1 15,9 19,5 14,0 20,8 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 7,1 20,1 23,5 3,6 2,5 4,0 21,3 25,4 20,4 15,5
30 Annan transportmedelsindustri ‑15,3 ‑7,2 10,5 ‑28,4 ‑13,4 ‑32,5 ‑45,3 ‑41,3 ‑52,2 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 4,2 6,8 ‑0,7 6,3 5,3 8,4 11,6 13,2 8,1 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2022-06-09 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se