Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, november 2018

Industrins orderingång minskade i november

Statistiknyhet från SCB 2019-01-10 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 2,7 procent i november 2018 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 2,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Den totala orderingången i säsongrensade tal var oförändrad på hemmamarknaden och minskade på exportmarknaden, på månadsbasis. Jämfört med oktober minskade orderingången från utlandet med 5,6 procent i säsongrensade tal. En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisade annan transportmedelsindustri med en nedgång på 21,2 procent jämfört med oktober.

På årsbasis minskade den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal med 2,4 procent jämfört med november 2017. Orderingången från kund i Sverige ökade med 1,4 procent och från kund i utlandet minskade den med 5,4 procent.

Hittills i år har den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal varit 1,6 procent högre än motsvarande period, januari-november 2017. Hemmamarknaden har ökat med 1,7 procent och exportmarknaden har ökat med 1,4 procent.

Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september ej reviderats. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året innan har reviderats upp med 0,9 procentenheter till en årsutveckling på 4,0 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH november 2018/ oktober 2018[1] jan-november 2018/ jan-november 2017 [2] november 2018/ november 2017 [2] Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑2,7 0,0 ‑5,6 1,6 1,7 1,4 ‑2,4 1,4 ‑5,4 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑1,6 ‑0,1 ‑3,0 ‑0,4 0,2 ‑0,6 ‑5,7 ‑2,2 ‑8,5 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑13,3 ‑20,8 ‑9,5 2,4 1,4 3,3 ‑8,2 ‑10,2 ‑6,5 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑2,0 3,0 ‑5,3 3,1 6,0 1,8 ‑0,7 10,9 ‑5,8 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑0,5 ‑0,1 ‑1,9 3,0 0,3 8,2 5,4 1,7 11,6 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑3,1 1,0 ‑11,1 ‑0,8 ‑2,4 1,8 ‑3,0 ‑4,1 ‑1,2 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑6,9 0,8 ‑13,0 ‑0,3 ‑1,9 1,5 ‑13,1 ‑11,8 ‑14,5 2,8
C Tillverkningsindustri ‑2,7 ‑0,1 ‑3,7 1,6 1,8 1,4 ‑2,2 1,9 ‑5,2 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 0,0 ‑0,3 1,2 0,9 0,3 3,8 0,7 1,6 ‑3,2 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑3,3 ‑7,7 ‑1,7 ‑1,6 ‑5,3 2,2 ‑0,8 ‑5,7 3,3 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 2,4 0,7 8,5 ‑2,3 ‑2,5 ‑1,7 ‑5,8 ‑7,7 ‑1,3 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,4 ‑1,5 3,1 ‑2,6 ‑1,1 ‑3,0 ‑2,4 1,4 ‑3,3 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 3,8 0,8 27,2 2,2 0,0 14,1 ‑7,3 ‑0,9 ‑28,5 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑13,3 ‑20,6 ‑9,5 2,4 1,4 3,3 ‑8,2 ‑10,3 ‑6,5 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑7,8 ‑1,1 ‑8,4 3,6 ‑3,5 5,4 ‑1,9 ‑5,0 ‑1,2 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,0 1,0 ‑2,6 0,6 2,1 ‑1,0 ‑4,6 ‑1,9 ‑7,7 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑1,1 0,4 ‑8,9 ‑2,7 ‑1,9 ‑7,4 ‑2,3 1,5 ‑25,5 2,2
24 Stål- och metallverk ‑2,6 3,5 ‑4,4 0,1 0,2 0,0 ‑10,8 ‑7,7 ‑12,1 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑1,3 ‑1,4 1,0 ‑1,3 ‑2,5 1,2 ‑1,0 1,1 ‑5,6 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑10,5 1,1 ‑14,4 ‑8,3 ‑5,9 ‑9,7 ‑6,4 9,3 ‑12,3 7,5
27 Industri för elapparatur ‑5,5 9,0 ‑13,9 6,3 7,0 5,7 15,4 21,9 10,6 4,1
28 Övrig maskinindustri 5,1 0,9 10,4 14,0 29,6 8,0 23,1 36,7 18,2 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑6,9 7,6 ‑11,8 0,0 9,4 ‑3,0 ‑12,3 2,3 ‑17,1 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑21,2 ‑3,8 ‑12,8 1,3 ‑34,8 37,9 ‑10,4 ‑13,4 ‑9,7 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 1,3 2,0 ‑0,3 1,7 3,3 ‑1,9 5,4 3,4 10,4 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

Vid publiceringen av november 2018 reviderades statistiken för motorfordonsindustrin och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från januari 2017 och framåt. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-02-05 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se