Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, november 2019

Industrins orderingång ökade i november

Statistiknyhet från SCB 2020-01-10 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 0,8 procent i november 2019 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 1,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri, som ökade med 74,2 procent från oktober 2019, i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av industrin för elapparatur, som minskade med 28,8 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var oförändrad på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med oktober minskade orderingången från utlandet med 0,8 procent i säsongrensade tal. Då serierna säsongrensas separat kan orderingången på den totala marknaden uppvisa en svag positiv utveckling samtidigt som orderingången på både hemma- och exportmarknaden uppvisar en oförändrad eller negativ utveckling.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 1,2 procent, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 5,0 procent, och från kund i utlandet ökade den med 1,9 procent. Den totala orderingången under perioden januari–november 2019 var 1,1 procent lägre än motsvarande period 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 3,6 procent och exportmarknaden ökade med 0,8 procent.

Orderingången för oktober ej reviderad

Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september ej förändrats. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året före har heller ej förändrats. För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH nov 2019/
okt 2019[1]
jan-nov 2019/
jan-nov 2018[2]
nov 2019/
nov 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 0,8 0,0 ‑0,8 ‑1,1 ‑3,6 0,8 ‑1,2 ‑5,0 1,9 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑4,9 ‑1,1 ‑8,6 ‑4,0 ‑5,1 ‑3,1 ‑4,9 ‑9,0 ‑1,5 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑10,3 .. .. ‑14,6 .. .. ‑22,2 .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror 7,6 2,5 10,8 3,0 ‑1,8 5,2 3,8 3,3 3,5 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 7,3 ‑1,7 23,1 4,7 ‑1,5 15,5 9,1 ‑4,0 30,1 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑0,9 .. .. ‑4,2 .. .. ‑2,2 .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,6 ‑1,2 2,8 ‑5,5 ‑3,4 ‑7,7 ‑10,0 ‑11,2 ‑7,9 2,8
C Tillverkningsindustri 0,9 0,1 ‑0,1 ‑1,0 ‑3,6 1,0 ‑1,0 ‑4,9 2,0 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑1,3 ‑1,2 ‑2,4 ‑0,9 ‑1,0 ‑0,7 ‑2,0 ‑2,9 1,5 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 1,2 5,4 ‑2,1 6,4 5,0 7,4 6,5 10,1 3,4 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑0,4 2,1 ‑4,0 ‑2,3 ‑4,6 2,3 ‑2,8 ‑2,3 ‑3,8 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑3,0 0,2 ‑3,5 ‑5,2 ‑1,8 ‑5,9 ‑5,4 3,4 ‑7,4 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑1,2 ‑6,4 19,5 ‑8,8 ‑9,4 ‑6,1 ‑8,7 ‑15,6 21,2 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑10,3 .. .. ‑14,6 .. .. ‑22,2 .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 10,5 2,3 12,3 11,1 4,9 12,6 26,6 8,8 30,5 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,5 ‑1,0 ‑2,9 ‑4,8 ‑5,2 ‑4,2 ‑7,2 ‑7,1 ‑6,6 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,5 1,4 ‑4,5 ‑1,8 ‑3,5 9,0 ‑2,9 ‑6,2 25,3 2,2
24 Stål- och metallverk ‑1,6 0,8 ‑0,3 ‑10,2 ‑7,3 ‑11,3 ‑17,1 ‑22,4 ‑13,7 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑1,0 ‑2,0 5,5 ‑0,9 ‑0,2 ‑1,9 ‑3,8 ‑3,8 ‑1,6 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 7,3 ‑7,6 16,1 14,4 4,2 18,3 17,0 ‑0,5 27,3 7,5
27 Industri för elapparatur ‑28,8 ‑4,5 ‑36,9 2,1 ‑23,7 21,6 17,0 ‑25,0 51,7 4,1
28 Övrig maskinindustri 2,7 15,8 0,9 ‑1,3 ‑6,3 0,7 ‑6,8 8,0 ‑12,8 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 2,5 0,5 3,3 7,0 0,0 9,5 3,1 ‑1,3 4,9 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 74,2 46,6 43,7 ‑19,2 ‑12,3 ‑23,8 78,1 65,7 77,8 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,5 ‑2,0 3,1 ‑0,4 ‑2,7 5,1 ‑3,3 ‑7,2 5,5 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-05 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se