Till innehåll på sidan

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH maj 2022/
apr 2022[1]
jan-maj 2022/
jan-maj 2021[2]
maj 2022/
maj 2021[2]
Andel av industrins order 2021
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑5,5 ‑0,2 ‑11,9 2,4 2,3 2,6 ‑7,5 ‑1,5 ‑11,7 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑5,7 2,0 ‑17,2 ‑1,7 0,0 ‑3,1 ‑7,1 0,6 ‑13,6 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 10,7 .. .. 10,6 .. .. 18,4 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror ‑15,3 ‑4,9 ‑20,0 2,1 3,7 1,6 ‑18,0 ‑10,6 ‑21,1 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑4,1 ‑4,7 ‑1,3 12,5 2,2 24,6 11,0 1,7 20,4 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑5,7 .. .. 1,4 .. .. ‑9,2 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑14,7 ‑3,6 ‑21,1 ‑1,2 6,6 ‑7,1 ‑17,0 ‑1,6 ‑28,3 3,5
C Tillverkningsindustri ‑5,0 ‑0,1 ‑10,7 2,4 2,1 2,8 ‑7,2 ‑1,6 ‑11,5 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑5,3 ‑7,3 2,9 1,1 2,7 ‑4,8 0,2 1,5 ‑4,4 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 8,0 1,7 19,7 0,9 ‑5,7 6,7 ‑3,1 ‑5,8 ‑0,9 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑3,2 1,1 ‑14,4 ‑3,6 ‑0,6 ‑10,5 ‑8,2 ‑3,1 ‑18,1 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,4 4,5 ‑0,5 ‑2,7 ‑0,4 ‑3,2 ‑8,2 0,9 ‑10,3 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑0,1 0,1 79,2 ‑7,2 ‑1,0 ‑37,3 ‑1,5 ‑3,3 25,3 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 10,7 .. .. 10,6 .. .. 18,4 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 0,3 0,0 ‑0,6 6,3 ‑5,7 8,8 0,4 ‑2,4 0,9 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,2 ‑0,6 1,6 ‑3,0 ‑0,8 ‑5,1 ‑8,9 0,1 ‑17,5 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,2 ‑0,6 0,2 ‑1,6 ‑1,5 ‑1,6 ‑3,4 ‑3,3 ‑8,8 2,4
24 Stål- och metallverk ‑8,0 ‑7,1 ‑6,4 ‑7,1 ‑2,1 ‑9,2 ‑7,4 ‑4,9 ‑8,9 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 5,0 7,9 ‑6,9 2,0 4,4 ‑3,6 7,9 10,7 ‑1,7 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑0,8 ‑17,9 1,3 7,1 11,4 5,5 ‑5,6 1,7 ‑8,4 3,0
27 Industri för elapparatur ‑45,8 50,8 ‑58,4 50,8 18,5 68,0 40,6 60,4 24,3 3,5
28 Övrig maskinindustri 5,6 1,6 4,2 19,1 14,7 20,7 20,1 8,9 23,2 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑36,2 ‑14,7 ‑31,9 ‑6,3 ‑3,3 ‑7,1 ‑43,0 ‑32,2 ‑46,2 15,5
30 Annan transportmedelsindustri ‑39,9 ‑58,2 ‑9,0 ‑35,5 ‑37,8 ‑31,7 ‑61,3 ‑76,7 ‑14,4 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑2,2 ‑0,6 ‑7,6 3,1 2,9 3,5 ‑0,8 2,2 ‑7,0 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se