Till innehåll på sidan

Inkvarteringsstatistik

Nästa publicering: 2022-02-04

Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige. Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till låg regional nivå.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtverket

Tillväxtverket logotyp

Hantering av mätproblem i Inkvarteringsstatistiken relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) sedan våren 2020 inte har möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare säsonger. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation.

För mer information om hur Coronapandemin hanteras inom ramen för inkvarteringsstatistiken se avsnitt 2.2.4 och 2.2.6 i den senaste versionen av Kvalitetsdeklarationen.

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv1701