Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning samt mjukvara 2020

Miljoner kronor

Bransch Data-utrustning Telekommunikations-utrustning Mjukvara
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) 104 40 186
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 2 288 920 10 354
Energi och återvinning (SNI 35-39) 800 218 2 709
Byggverksamhet (SNI 41-43) 741 720 1 303
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 2 560 892 9 499
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 688 581 1 911
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 311 157 367
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 2 862 3 079 8 445
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 1 993 534 4 789
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 1 113 278 10 973
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 283 158 926
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 2 106 971 5 386
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 122 34 467
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) 7 1 7
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 2 938 3 095 8 205

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se