Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för leasing och hyra av data-och telekommunikationsutrustning 2020

Miljoner kronor

Bransch Finansiell leasing Hyra/ operationell leasing
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) .. ..
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 67 816
Energi och återvinning(SNI 35-39) .. 257
Byggverksamhet (SNI 41-43) 21 380
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 102 1 015
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 39 310
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 37 395
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 82 621
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 66 379
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) .. ..
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 1 137
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 53 927
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 3 81
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) .. ..
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 81 513

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se