Till innehåll på sidan

Beskrivning av Företagens utgifter för IT

Statistiken belyser utgifter och investeringar i hård- och mjukvara inom företagssektorn.

Informationen behövs för att departement, myndigheter och svenskt näringsliv bättre ska kunna följa och främja it-utvecklingen samt för beräkning av BNP.

Sedan 2006 genomförs en årlig undersökning om företagens utgifter för it. Undersökningen genomfördes första gången 2006 med referensåret 2005. Dessförinnan (årsskiftet 2005/2006) genomfördes en pilotundersökning. Samarbete har skett med Eurostat i syfte att harmonisera statistiken i EU-länderna.

Undersökningen finansieras av SCB:s ordinarie ramanslag och är från och med 2012 inte EU-reglerad.