Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom banker och försäkringsbolag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG (64.1, 65)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 156        
Maskiner och inventarier 4 206        
Summa 4 363        
Banker (64.1)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 101        
Maskiner och inventarier 4 162        
Summa 4 263        
Försäkringsbolag (65)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 55        
Maskiner och inventarier 44        
Summa 100        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se