Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom byggnadsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
BYGGINDUSTRI, TOTALT (F)          
Köp av byggnader och anläggningar 164        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 216        
Bostäder 325        
Maskiner och inventarier 1 264        
Summa 1 969        
Bygg- och anläggningsentreprenörer (41–42)          
Köp av byggnader och anläggningar 50        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 66        
Bostäder 235        
Maskiner och inventarier 378        
Summa 730        
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43)          
Köp av byggnader och anläggningar 113        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 150        
Bostäder 90        
Maskiner och inventarier 886        
Summa 1 239        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se