Till innehåll på sidan

Verkställda inom energiförsörjning samt vattenverk och renhållning

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK, VATTENVERK, RENINGSVERK OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR (D–E)          
Köp av byggnader och anläggningar 114        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 974        
Maskiner och inventarier 7 606        
Summa 8 693        
El-, gas-, och värmeverk (D)          
Köp av byggnader och anläggningar 101        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 488        
Maskiner och inventarier 5 883        
Summa 6 472        
El- och gasverk (35.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 21        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 416        
Maskiner och inventarier 3 945        
Summa 4 382        
Värmeverk m.m. (35.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 80        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 72        
Maskiner och inventarier 1 938        
Summa 2 090        
Vattenverk, reningsverk o.d., avfallsanläggningar (E)          
Köp av byggnader och anläggningar 13        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 486        
Maskiner och inventarier 1 723        
Summa 2 221        
Vattenverk (36)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 254        
Maskiner och inventarier 691        
Summa 951        
Reningsverk (37)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 48        
Maskiner och inventarier 448        
Summa 496        
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38–39)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 184        
Maskiner och inventarier 584        
Summa 774        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se