Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT INDUSTRI (B+C)          
Köp av byggnader och anläggningar 915        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 837        
Maskiner och inventarier 12 232        
Summa 14 983        
Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)          
Köp av byggnader och anläggningar 527        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 140        
Maskiner och inventarier 1 189        
Summa 1 855        
Tillverkningsindustri (C)          
Köp av byggnader och anläggningar 388        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 697        
Maskiner och inventarier 11 043        
Summa 13 128        
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (10–12)          
Köp av byggnader och anläggningar 15        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 174        
Maskiner och inventarier 1 178        
Summa 1 367        
Livsmedelsindustri (10)          
Köp av byggnader och anläggningar 10        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 146        
Maskiner och inventarier 858        
Summa 1 013        
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11–12)          
Köp av byggnader och anläggningar 5        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 28        
Maskiner och inventarier 320        
Summa 353        
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13–15)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 37        
Maskiner och inventarier 67        
Summa 104        
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler (16)          
Köp av byggnader och anläggningar 80        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 101        
Maskiner och inventarier 565        
Summa 745        
Sågverk och hyvlerier (16.1)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 48        
Maskiner och inventarier 276        
Summa 327        
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)          
Köp av byggnader och anläggningar 77        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 53        
Maskiner och inventarier 289        
Summa 419        
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (17)          
Köp av byggnader och anläggningar 56        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 171        
Maskiner och inventarier 1 898        
Summa 2 126        
Massaindustri (17.11)          
Köp av byggnader och anläggningar 55        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 18        
Maskiner och inventarier 315        
Summa 387        
Pappers- och pappindustri (17.12)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 125        
Maskiner och inventarier 1 183        
Summa 1 309        
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 29        
Maskiner och inventarier 400        
Summa 429        
Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)          
Köp av byggnader och anläggningar 34        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1        
Maskiner och inventarier 125        
Summa 160        
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemisk industri och farmaceutiska basprodukter och läkemedel (19–21)          
Köp av byggnader och anläggningar 22        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 276        
Maskiner och inventarier 1 258        
Summa 1 556        
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19–20)          
Köp av byggnader och anläggningar 9        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 149        
Maskiner och inventarier 753        
Summa 910        
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)          
Köp av byggnader och anläggningar 13        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 127        
Maskiner och inventarier 506        
Summa 646        
Gummi- och plastvaruindustri (22)          
Köp av byggnader och anläggningar 13        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24        
Maskiner och inventarier 645        
Summa 681        
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 45        
Maskiner och inventarier 235        
Summa 285        
Stål och metallverk (24)          
Köp av byggnader och anläggningar 107        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 80        
Maskiner och inventarier 927        
Summa 1 114        
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1–3)          
Köp av byggnader och anläggningar 96        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13        
Maskiner och inventarier 566        
Summa 675        
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4–5)          
Köp av byggnader och anläggningar 11        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 67        
Maskiner och inventarier 360        
Summa 439        
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)          
Köp av byggnader och anläggningar 10        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 117        
Maskiner och inventarier 922        
Summa 1 048        
Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner (26–28)          
Köp av byggnader och anläggningar 27        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 276        
Maskiner och inventarier 1 281        
Summa 1 584        
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)          
Köp av byggnader och anläggningar 5        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 358        
Maskiner och inventarier 1 551        
Summa 1 914        
Annan transportmedelsindustri (30)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 23        
Maskiner och inventarier 162        
Summa 185        
Möbelindustri (31)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4        
Maskiner och inventarier 112        
Summa 117        
Annan tillverkningsindustri (32)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 7        
Maskiner och inventarier 74        
Summa 82        
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33)          
Köp av byggnader och anläggningar 12        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4        
Maskiner och inventarier 42        
Summa 59        
INDUSTRI FÖR INSATSVAROR EXKL ENERGI          
Köp av byggnader och anläggningar 806        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 743        
Maskiner och inventarier 7 195        
Summa 8 744        
INDUSTRI FÖR INVESTERINGSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 47        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 646        
Maskiner och inventarier 2 881        
Summa 3 574        
INDUSTRI FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 10        
Maskiner och inventarier 169        
Summa 180        
INDUSTRI FÖR ICKE VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 62        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 342        
Maskiner och inventarier 1 698        
Summa 2 102        
INDUSTRI FÖR ENERGIRELATERADE INSATSVAROR EXKL EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENVERK          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 95        
Maskiner och inventarier 288        
Summa 384        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se