Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom information och kommunikationsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG EXKL. FILM, RADIO OCH TV (58, 61–63)          
Köp av byggnader och anläggningar 40        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 277        
Maskiner och inventarier 3 173        
Summa 3 490        
Förlag (58)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 46        
Maskiner och inventarier 178        
Summa 223        
Telekommunikationsbolag (61)          
Köp av byggnader och anläggningar 40        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 206        
Maskiner och inventarier 2 320        
Summa 2 566        
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 22        
Maskiner och inventarier 657        
Summa 679        
Informationstjänstföretag (63)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 3        
Maskiner och inventarier 19        
Summa 22        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se