Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar för transport och magasinering

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TRANSPORT OCH MAGASINERINGSFÖRETAG (49 exkl 49.32, 51–53)          
Köp av byggnader och anläggningar 69        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 947        
Maskiner och inventarier 3 074        
Därav:          
Rullande spårbunden materiel 388        
Flygplan ..        
Övriga maskiner och inventarier 2 649        
Summa 4 090        
Järnvägsbolag (49.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 33        
Maskiner och inventarier 249        
Därav:          
Rullande spårbunden materiel 232        
Summa 282        
Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3–5, exkl 49.32)          
Köp av byggnader och anläggningar 5        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 207        
Maskiner och inventarier 2 081        
Summa 2 294        
Flygbolag (51)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Maskiner och inventarier ..        
Därav:          
Flygplan ..        
Summa ..        
Magasin och serviceföretag till transport (52)          
Köp av byggnader och anläggningar 62        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 702        
Maskiner och inventarier 717        
Summa 1 481        
Post- och kurirföretag (53)          
Köp av byggnader och anläggningar 2        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 5        
Maskiner och inventarier 27        
Summa 33        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se