Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom banker och försäkringsbolag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG (64.1, 65)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 153        
Maskiner och inventarier 801        
Summa 954        
Banker (64.1)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 60        
Maskiner och inventarier 750        
Summa 810        
Försäkringsbolag (65)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 93        
Maskiner och inventarier 51        
Summa 144        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se