Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom byggnadsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
BYGGINDUSTRI, TOTALT (F)          
Köp av byggnader och anläggningar 121        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 42        
Bostäder 39        
Maskiner och inventarier 1 586        
Summa 1 789        
Bygg- och anläggningsentreprenörer (41–42)          
Köp av byggnader och anläggningar 37        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13        
Bostäder 25        
Maskiner och inventarier 496        
Summa 571        
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43)          
Köp av byggnader och anläggningar 84        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 29        
Bostäder 15        
Maskiner och inventarier 1 090        
Summa 1 218        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se