Till innehåll på sidan

Verkställda inom energiförsörjning samt vattenverk och renhållning

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK, VATTENVERK, RENINGSVERK OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR (D–E)          
Köp av byggnader och anläggningar 359        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 182        
Maskiner och inventarier 8 497        
Summa 10 038        
El-, gas-, och värmeverk (D)          
Köp av byggnader och anläggningar 41        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 681        
Maskiner och inventarier 6 899        
Summa 7 621        
El- och gasverk (35.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 37        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 444        
Maskiner och inventarier 5 199        
Summa 5 680        
Värmeverk m.m. (35.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 4        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 237        
Maskiner och inventarier 1 700        
Summa 1 941        
Vattenverk, reningsverk o.d., avfallsanläggningar (E)          
Köp av byggnader och anläggningar 318        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 501        
Maskiner och inventarier 1 598        
Summa 2 417        
Vattenverk (36)          
Köp av byggnader och anläggningar 299        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 249        
Maskiner och inventarier 626        
Summa 1 175        
Reningsverk (37)          
Köp av byggnader och anläggningar 4        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 12        
Maskiner och inventarier 283        
Summa 299        
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38–39)          
Köp av byggnader och anläggningar 15        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 240        
Maskiner och inventarier 688        
Summa 943        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se