Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom fastighetsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT FASTIGHETSBOLAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTARE UTOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (68 EXKL. 68.204)          
Köp av byggnader och anläggningar 4 236        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 15 938        
Bostäder 11 542        
Maskiner och inventarier 1 153        
Summa 32 869        
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag (68.1, 68.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 6        
Bostäder 102        
Maskiner och inventarier 38        
Summa 149        
Fastighetsbolag, bostäder (68.201)          
Köp av byggnader och anläggningar 1 734        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 3 434        
Bostäder 10 501        
Maskiner och inventarier 307        
Summa 15 977        
Fastighetsbolag, industrilokaler (68.202)          
Köp av byggnader och anläggningar 212        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 231        
Bostäder 66        
Maskiner och inventarier 132        
Summa 1 641        
Fastighetsbolag, andra lokaler (68.203)          
Köp av byggnader och anläggningar 2 182        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 10 955        
Bostäder 604        
Maskiner och inventarier 674        
Summa 14 415        
Övriga fastighetsbolag (68.209)          
Köp av byggnader och anläggningar 104        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 313        
Bostäder 269        
Maskiner och inventarier 0        
Summa 687        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se