Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom företagstjänster

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT FÖRETAGSTJÄNSTER (71–75, 77–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 70        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 87        
Maskiner och inventarier 4 159        
Summa 4 316        
FÖRETAG INOM EKONOMI UTOM KONSULTBYRÅER, VETENSKAP OCH TEKNIK (71–75)          
Köp av byggnader och anläggningar 55        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 59        
Maskiner och inventarier 938        
Summa 1 052        
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (71)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24        
Maskiner och inventarier 257        
Summa 281        
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9        
Maskiner och inventarier 514        
Summa 525        
Reklam- och marknadsföringsbyråer m.m., och veterinärkliniker (73–75)          
Köp av byggnader och anläggningar 53        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 26        
Maskiner och inventarier 166        
Summa 246        
FÖRETAG INOM UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER (77–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 15        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 28        
Maskiner och inventarier 3 221        
Summa 3 264        
Uthyrningsfirmor (77)          
Köp av byggnader och anläggningar 15        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 20        
Maskiner och inventarier 2 566        
Summa 2 600        
Företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 8        
Maskiner och inventarier 655        
Summa 664        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se