Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT INDUSTRI (B+C)          
Köp av byggnader och anläggningar 540        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 884        
Maskiner och inventarier 12 526        
Summa 14 950        
Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)          
Köp av byggnader och anläggningar 76        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 211        
Maskiner och inventarier 1 591        
Summa 1 878        
Tillverkningsindustri (C)          
Köp av byggnader och anläggningar 463        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 673        
Maskiner och inventarier 10 935        
Summa 13 072        
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (10–12)          
Köp av byggnader och anläggningar 54        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 228        
Maskiner och inventarier 879        
Summa 1 160        
Livsmedelsindustri (10)          
Köp av byggnader och anläggningar 12        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 205        
Maskiner och inventarier 730        
Summa 947        
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11–12)          
Köp av byggnader och anläggningar 42        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 23        
Maskiner och inventarier 149        
Summa 213        
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13–15)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 14        
Maskiner och inventarier 63        
Summa 78        
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler (16)          
Köp av byggnader och anläggningar 62        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 134        
Maskiner och inventarier 864        
Summa 1 060        
Sågverk och hyvlerier (16.1)          
Köp av byggnader och anläggningar 49        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 73        
Maskiner och inventarier 634        
Summa 755        
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)          
Köp av byggnader och anläggningar 13        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 61        
Maskiner och inventarier 231        
Summa 305        
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (17)          
Köp av byggnader och anläggningar 65        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 93        
Maskiner och inventarier 1 710        
Summa 1 868        
Massaindustri (17.11)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 22        
Maskiner och inventarier 489        
Summa 512        
Pappers- och pappindustri (17.12)          
Köp av byggnader och anläggningar 65        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 68        
Maskiner och inventarier 1 068        
Summa 1 201        
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2        
Maskiner och inventarier 153        
Summa 155        
Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1        
Maskiner och inventarier 41        
Summa 43        
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemisk industri och farmaceutiska basprodukter och läkemedel (19–21)          
Köp av byggnader och anläggningar 21        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 195        
Maskiner och inventarier 1 529        
Summa 1 745        
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19–20)          
Köp av byggnader och anläggningar 13        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 173        
Maskiner och inventarier 1 129        
Summa 1 314        
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)          
Köp av byggnader och anläggningar 8        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 22        
Maskiner och inventarier 401        
Summa 430        
Gummi- och plastvaruindustri (22)          
Köp av byggnader och anläggningar 2        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 88        
Maskiner och inventarier 501        
Summa 591        
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)          
Köp av byggnader och anläggningar 17        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 25        
Maskiner och inventarier 356        
Summa 398        
Stål och metallverk (24)          
Köp av byggnader och anläggningar 25        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 202        
Maskiner och inventarier 1 009        
Summa 1 236        
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1–3)          
Köp av byggnader och anläggningar 19        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 143        
Maskiner och inventarier 563        
Summa 725        
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4–5)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 59        
Maskiner och inventarier 447        
Summa 511        
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)          
Köp av byggnader och anläggningar 32        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 85        
Maskiner och inventarier 794        
Summa 910        
Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner (26–28)          
Köp av byggnader och anläggningar 19        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 315        
Maskiner och inventarier 1 110        
Summa 1 444        
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)          
Köp av byggnader och anläggningar 83        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 199        
Maskiner och inventarier 1 565        
Summa 1 847        
Annan transportmedelsindustri (30)          
Köp av byggnader och anläggningar 16        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 27        
Maskiner och inventarier 225        
Summa 268        
Möbelindustri (31)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 33        
Maskiner och inventarier 142        
Summa 178        
Annan tillverkningsindustri (32)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24        
Maskiner och inventarier 87        
Summa 111        
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33)          
Köp av byggnader och anläggningar 65        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 11        
Maskiner och inventarier 59        
Summa 135        
INDUSTRI FÖR INSATSVAROR EXKL ENERGI          
Köp av byggnader och anläggningar 289        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 038        
Maskiner och inventarier 7 869        
Summa 9 196        
INDUSTRI FÖR INVESTERINGSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 184        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 546        
Maskiner och inventarier 2 873        
Summa 3 602        
INDUSTRI FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 5        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 50        
Maskiner och inventarier 201        
Summa 256        
INDUSTRI FÖR ICKE VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 62        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 163        
Maskiner och inventarier 1 250        
Summa 1 476        
INDUSTRI FÖR ENERGIRELATERADE INSATSVAROR EXKL EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENVERK          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 87        
Maskiner och inventarier 333        
Summa 420        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se