Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom information och kommunikationsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG EXKL. FILM, RADIO OCH TV (58, 61–63)          
Köp av byggnader och anläggningar 50        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 356        
Maskiner och inventarier 3 158        
Summa 3 563        
Förlag (58)          
Köp av byggnader och anläggningar 4        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 22        
Maskiner och inventarier 207        
Summa 234        
Telekommunikationsbolag (61)          
Köp av byggnader och anläggningar 7        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 176        
Maskiner och inventarier 1 522        
Summa 1 705        
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24        
Maskiner och inventarier 782        
Summa 807        
Informationstjänstföretag (63)          
Köp av byggnader och anläggningar 38        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 133        
Maskiner och inventarier 647        
Summa 818        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se