Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar för transport och magasinering

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TRANSPORT OCH MAGASINERINGSFÖRETAG (49 exkl 49.32, 51–53)          
Köp av byggnader och anläggningar 65        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 376        
Maskiner och inventarier 3 069        
Därav:          
Rullande spårbunden materiel 628        
Flygplan ..        
Övriga maskiner och inventarier 1 494        
Summa 4 510        
Järnvägsbolag (49.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 6        
Maskiner och inventarier 210        
Därav:          
Rullande spårbunden materiel 182        
Summa 216        
Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3–5, exkl 49.32)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 245        
Maskiner och inventarier 2 005        
Summa 2 251        
Flygbolag (51)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Maskiner och inventarier ..        
Därav:          
Flygplan ..        
Summa ..        
Magasin och serviceföretag till transport (52)          
Köp av byggnader och anläggningar 64        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 083        
Maskiner och inventarier 727        
Summa 1 875        
Post- och kurirföretag (53)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 42        
Maskiner och inventarier 126        
Summa 168        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se