Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom varuhandelsföretag

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2020
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT HANDEL, SERVICEVERKSTÄDER FÖR MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR (G)          
Köp av byggnader och anläggningar 149        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 318        
Maskiner och inventarier 3 201        
Summa 4 667        
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar (45)          
Köp av byggnader och anläggningar 8        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 126        
Maskiner och inventarier 312        
Summa 447        
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (46)          
Köp av byggnader och anläggningar 62        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 601        
Maskiner och inventarier 1 586        
Summa 2 249        
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47)          
Köp av byggnader och anläggningar 78        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 590        
Maskiner och inventarier 1 302        
Summa 1 971        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se