Till innehåll på sidan

Branschundersökningar inom tjänstesektorn

Statistiken uppdateras inte längre.

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Fastighetsverksamhet 2002 SM 2004-06-29
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods. Ekonomiska data 2002 SM 2004-06-28
Resebyråer, researrangörer och turistservice 2002 SM 2004-06-28
Övriga stödtjänster till luftfart 2002 SM 2004-06-28
Frisör-, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen 2002 SM 2004-06-28
Detaljhandeln 2002 SM 2003-12-17
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods. Ekonomiska data för 2001 SM 2003-08-29
Datakonsulter och dataservicebyråer 2001 SM 2003-06-30
Reklam- och annonsverksamhet samt marknads- och opinionsundersökningsverksamhet 2001 SM 2003-06-30
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. SM 2003-06-30
Konsulter avseende ekonomi och företagsorganisation 2001.Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning och Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. SM 2003-06-30
Hotell och restaurang 2000 SM 2002-07-08
Motorhandeln 2000 SM 2002-07-08
Kultur och rekreation 2000 SM 2002-07-02
Uthyrningsföretag 1999 SM 2001-11-26
Resebyråer, researrangörer och turistservice 1999 SM 2001-08-10
Utbildningsföretagen 1999 SM 2001-08-02
Datakonsulter och dataservicebyråer 1999 SM 2001-08-02

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0120