Till innehåll på sidan

Civila samhället

Nästa publicering: 2019-12-10

Statistiken omfattar till stor del ekonomiska uppgifter inom det civila samhället, vilket innefattar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Statistiknyheter

Det civila samhället 2016

2018-12-11

Den totala produktionen inom det civila samhället var 235 miljarder kronor år 2016. Betalningar från offentlig förvaltning stod för 33 miljarder av produktionen. Förädlingsvärdet uppgick till 136 miljarder kronor. Det innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,1 procent 2016.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Det civila samhället 2016 Rapport 2018-12-11
Det civila samhället 2014 Rapport 2016-12-20
Det civila samhället 2013 Rapport 2015-12-16
Det civila samhället 2011–2012 Rapport 2014-12-18
Det civila samhället 2010 Rapport 2012-12-18
Det civila samhället Rapport 2011-09-26

Har du frågor om statistiken?

Mats Wagndal

Telefon
010-479 69 35
E-post
mats.wagndal@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0117