Till innehåll på sidan

Civila samhället

Nästa publicering: 2020-12-10

Statistiken omfattar till stor del ekonomiska uppgifter inom det civila samhället, vilket innefattar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Statistiknyheter

Det civila samhället 2017

2019-12-10

Den totala produktionen inom det civila samhället var 251 miljarder kronor år 2017. Betalningar från offentlig förvaltning stod för 37 miljarder av produktionen. Förädlingsvärdet uppgick till 146 miljarder kronor. Det innebar att det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,2 procent 2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Det civila samhället 2017 Rapport 2019-12-10
Det civila samhället 2016 Rapport 2018-12-11
Det civila samhället 2014 Rapport 2016-12-20

Har du frågor om statistiken?

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0117