Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-07

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistiknyheter

Varierande utveckling i näringslivet under pandemins första år

2022-05-04

Näringslivets företag minskade sitt förädlingsvärde med 2,6 procent och nettoomsättningen med 3,0 procent mellan 2019 och 2020. Variationen mellan branscher var stor. Flygbranschen minskade nettoomsättningen med 51,5 procent och rörelsemarginalen med 21 procentenheter till -22,7 procent. Läkemedelsindustrin ökade däremot sin nettoomsättning med 43,4 procent och hade en fortsatt hög rörelsemarginal (28,1 procent).

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens ekonomi 2020 SM 2022-05-04
Företagens ekonomi 2018 SM 2020-05-06
Företagens ekonomi 2015 SM 2017-05-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Olof Landberg

Telefon
010-479 61 86
E-post
olof.landberg@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0109