Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi

Nästa publicering: 2022-05-04

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistiknyheter

Företagens ekonomi 2020 (preliminära uppgifter)

2021-12-08

Näringslivets företag tappade 292 miljarder (3,1 procent) i nettoomsättning och minskade antalet anställda med 74 000 personer (2,5 procent) år 2020. Variationen mellan branscher var stor. Resebyråer och researrangörer minskade nettoomsättningen med 61 procent och flygbolagen minskade med 54 procent. Industrin för medicinsk utrustning utvecklades positivt under pandemin och ökade nettoomsättningen med 17 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens ekonomi 2018 SM 2020-05-06
Företagens ekonomi 2015 SM 2017-05-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0109