Till innehåll på sidan

Avkastning på totalt kapital (rörelseresultat och finansiella intäkter i procent av tillgångar), för varu- resp. tjänsteproducerande företag och totalt, 2000-2020

Avkastning på totalt kapital (rörelseresultat och finansiella intäkter i procent av tillgångar), för varu- resp. tjänsteproducerade företag och totalt, 2000-2020

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Christina Thörne

Telefon
010-479 65 76
E-post
christina.thorne@scb.se