Till innehåll på sidan

Andel företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde per storleksklass (efter antalet anställda) för näringslivet (SNI sektion A–S exkl. K och O) 2020

Procent

Andel företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde per storleksklass (efter antalet anställda) för näringslivet (SNI sektion A–S exkl. K och O) 2019

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-04

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Christina Thörne

Telefon
010-479 65 76
E-post
christina.thorne@scb.se