Till innehåll på sidan

Industrins varuproduktion (IVP)

Nästa publicering: 2019-04-26

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2016 SM 2018-04-27
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2015 SM 2017-04-28
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2014 SM 2016-04-22
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2013 SM 2015-04-24
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2012 SM 2014-04-25
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2011 SM 2013-04-25
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2010 SM 2012-04-25
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2009 SM 2011-01-31
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2008 SM 2010-01-29
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2007 SM 2009-01-30
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2006 SM 2008-01-31
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2005 SM 2007-01-31
Industrins varuproduktion 2004 SM 2006-02-01
Industrins varuproduktion 2002 SM 2003-11-28
Industrins varuproduktion 2001. Industrins produktion av varor och industriella tjänster. SM 2002-12-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

E-post
ivp.ns@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0119