Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Nästa publicering: 2020-12-11

Publikationen informerar om utvecklingen i Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv och används bland annat av beslutsfattare, utredare, prognosmakare, studerande och andra med intresse för den ekonomiska utvecklingen.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Sveriges ekonomi -statistiskt perspektiv

2020-09-11

Coronakrisens påverkan på den svenska ekonomin var omfattande andra kvartalet. BNP rasade med 8,3 procent i säsongrensade tal, vilket var den största nedgången på minst 40 år. Det var en bred nedgång i ekonomin och såväl den inhemska efterfrågan som utrikeshandeln sjönk kraftigt. En kraftigt minskad export drog ner BNP-utvecklingen mest.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Sveriges ekonomi - statistiskt perpektiv, nr 3 2020 Tidskrift 2020-09-11
Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv nr 2, 2020 Tidskrift 2020-06-12
Sveriges ekonomi -statistiskt perspektiv nr 1, 2020 Tidskrift 2020-03-13
Sveriges ekonomi -statistiskt perspektiv nr 4 2019 Tidskrift 2019-12-13
Sveriges ekonomi -statistiskt perspektiv nr 3, 2019 Tidskrift 2019-09-27
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 2 2019 Tidskrift 2019-06-13
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 1 2019 Tidskrift 2019-03-15
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 4 2018 Tidskrift 2018-12-13
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 3 2018 Tidskrift 2018-09-28
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 2 2018 Tidskrift 2018-06-13
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 1 2018 Tidskrift 2018-03-15
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 4 2017 Tidskrift 2017-12-13
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 3 2017 Tidskrift 2017-09-25
Sveriges ekonomi – Statistiskt perspektiv nr 2 2017 Tidskrift 2017-06-09
Sveriges ekonomi – Statistiskt perspektiv nr 1 2017 Tidskrift 2017-03-15
Sveriges ekonomi – Statistiskt perspektiv nr 4 2016 Tidskrift 2016-12-12

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0001