Till innehåll på sidan

Bidrag i procentenheter till förändring i BNP (kvartal 2016–2021)

Inklusive importinnehåll

Bidrag i procentenheter till förändring i BNP (kvartal 2016–2021)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se