Till innehåll på sidan

Konsumtion och investeringar (år 1993–)

Relation till bruttonationalprodukten, procent. Löpande priser

Konsumtion och investeringar (år 1993–)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se