Till innehåll på sidan

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Nästa publicering: 2019-03-29

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Socialt skydd i Sverige 1993–2016

2018-03-28

Utgifterna för det sociala skyddet ökade både i löpande priser och i förhållande till BNP år 2016. Som andel av BNP ökade utgifterna marginellt från 29,4 procent år 2015 till 29,5 procent år 2016. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård, barnomsorg och boende för asylsökande.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2010 SM 2012-05-11
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2009 SM 2011-05-19
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 SM 2010-05-24
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2007 SM 2009-05-18
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 SM 2008-05-15
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2005 SM 2007-05-10
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1999–2004 SM 2006-05-03
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1998–2003 SM 2005-10-07
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1997–2002 Rapport 2004-12-20
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1996–2001 Rapport 2003-09-11
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 1993–2000 Rapport 2002-08-14

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0110