Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt

Nästa publicering: 2022-01-28

Här publiceras statistik som har anknytning till nationalräkenskaperna, såsom den månadsvisa BNP-indikatorn och statistik över multifaktorproduktiviteten.

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, november 2021

2022-01-10

Sveriges BNP ökade med 0,2 procent i november, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr9999